jeilukku poivandha
NS Krishnan, TA Madhuram
Music: CR Subbaraman
Lyrics: Udumalai Narayana Kavi
Film: Paithiya karan (1947)


Tamil Film Songs
| Home