Chandodhayam idhile
Ragam: Shankarabharanam
P U Chinappa
Music: SV Venkataraman
Lyrics: Udumalai Narayanakavi
Film: Kannagi (1942)
Cast: PU Chinnappa (Kovalan), Kannaamba (Kannagi), UR Jeevaratnam (Goundi Adigal), NS Saroja (Madhavi)

Listen to the song at
http://www.raaga.com/channels/tamil/moviedetail.asp?mid=T0002159
Tamil Film Songs
| Home