Devamagal ival yaar
P U Chinappa
Music: SV Venkataraman
Lyrics: Udumalai Narayanakavi
Film: Kannagi (1942)
Cast: PU Chinnappa (Kovalan), Kannaamba (Kannagi), UR Jeevaratnam (Goundi Adigal), NS Saroja (Madhavi)


Tamil Film Songs
| Home