Kannile Vilaiyudhu
P U Chinappa
Music for the film: SV Venkataraman, CR Subbaraman
Lyrics for the film: Udumalai Narayana Kavi, Kambadasan
Film: Vana Sundari (1951)
Cast: PU.Chinnappa,  TR.Rajakumari,  TS.Balaiah, S.Varalakshmi, R.Balasubramaniam, MG.Chakrapani, D.Balasubramaniam, CVV. Panthulu, NS. Krishnan, TA.Mathuram, MS.Karuppaiah, Kaka Radhakrishnan, CT.Rajakantham, TV.Kumudhini, CR.Rajakumari, Pulimoottai Ramaswami, Kulathu Mani, Lalitha, Padmini (dance)

Tamil Film Songs
| Home