Navagraha Gaayatris

Surya gayatri
om aswadhwajaaya vidmahae
paasa hastaaya dheemahi
tanno surya: prachodayaat
Chandra gayatri
om padmadhwajaaya vidmahae
hema rupaaya dheemahi
tanno soma: prachodayaat
Angaaraka gayatri (chevvaai)
om veeradhwajaaya vidmahae
vighna hastaaya dheemahi
tanno bhouma: prachodayaat


Budha gayatri
om gajadhwajaaya vidmahae
sukha hastaaya dheemahi
tanno budha: prachodayaat
Guru gayatri
om vrishabadhwajaaya vidmahae
kruni hastaaya dheemahi
tanno guru: prachodayaat


Shukra gayatri
om aswadhwajaaya vidmahae
dhanur hastaaya dheemahi
tanno shukra: prachodayaat
Sanishwara gayatri
om kaakadhwajaaya vidmahae
khadga hastaaya dheemahi
tanno mandah: prachodayaat


Raahu gayatri
om naakadhwajaaya vidmahae
padma hastaaya dheemahi
tanno raahu: prachodayaat
Kethu gayatri
om aswadhwajaaya vidmahae
soola hastaaya dheemahi
tanno ketu: prachodayaat

Navagrahams | Gods/Gurus | Home