Navagraha Gayatris
Surya gayatri
om aswadhwajaaya vidmahae
paasa hastaaya dheemahi
tanno surya: prasodayaat
Chandra gayatri
om padmadhwajaaya vidmahae
hema rupaaya dheemahi
tanno soma: prasodayaat
Angaaraka gayatri (chevvaai)
om veeradhwajaaya vidmahae
vighna hastaaya dheemahi
tanno bhouma: prasodayaat
Budha gayatri
om gajadhwajaaya vidmahae
sukha hastaaya dheemahi
tanno budha: prasodayaat
Guru gayatri
om vrishabadhwajaaya vidmahae
kruni hastaaya dheemahi
tanno guru: prasodayaat
Shukra gayatri
om aswadhwajaaya vidmahae
dhanur hastaaya dheemahi
tanno shukra: prasodayaat
Sanishwara gayatri
om kaakadhwajaaya vidmahae
khadga hastaaya dheemahi
tanno mandah: prasodayaat
Raahu gayatri
om naakadhwajaaya vidmahae
padma hastaaya dheemahi
tanno raahu: prasodayaat
Kethu gayatri
om aswadhwajaaya vidmahae
soola hastaaya dheemahi
tanno ketu: prasodayaat