Information provided by Ms.Philomena,  (B.A Hons, B.Ed)
சங்க காலம்: கி.மு.500 - கி.பி 250 

சங்கம் மருவிய காலம்: கி.பி 250 - கி.பி 600 

நெறி நூல்கள் 

காப்பிய இலக்கியம்

பல்லவர் காலம்: கி.பி. 600 - கி.பி 850 

சோழர் காலம்: கி.பி 850 - கி.பி 1350 

நாயக்கர் காலம்: கி.பி 1350 - 1750 

ஐரோப்பிய காலம்: கி.பி 1750 - கி.பி 1947

பழமொழி - 615 (compiled by Gyaana Vettiyaan, Dindigul)
I received this pdf file through email. (http://xa.yimg.com/kq/groups/8632931/960787331/name/pazamozi615_e-bk.pdf)


 
 

Home