Jyotirlinga Sthalams
Somanath
Mallikarjunam
Mahakalam
Omkaram
Vaidyanatham
Bhimshankaram
Rameswaram
Nagesam
Viswesam
Triyambagam
Kedaram
Kusmesamhttp://www.vanamaliashram.org/TWELVEJYOTIRLINGAMS.html

Temples
Home