Follow on

Old Thamizh film songs
Lyricist - Era. Pazhanisamy

Agathiyar (1972)
(song - Namachivaya ena)

Gnana Kuzhandhai (1979)