Follow on

Old Thamizh film songs

Singer - PA Periyanayaki

aadhiye inba jodhiye - Gnaana Soundari (1948)

jenma payan adaindhene - Gnaana Soundari (1948)

jeeviya baagiyame - Gnaana Soundari (1948)

kaadhalil kaanum inbam - Gnaana Soundari (1948)

kula maamani - Gnaana Soundari (1948)

mana mohanane - Gnaana Soundari (1948)

sindhai arindhu vaadi - Sri Valli (1945) - Periyanayaki, Music by T Rajagopala Sarma & R Sudarsanam, Lyrics by  Papanasam Sivan & Rajaogapalaiyer

vettunda kayil - Gnaana Soundari (1948)