Follow on
Slokams on Lord Anjaneya (Hanuman)

6 July 2019
last updated on 29 May 2021Asaadhya Saadhaka Swaamin
Asaadhyam Thava kim vadha
Raama Dhootha Krubhaa Sindho
Math Kaaryam Saadhaya Prabho


Buddhir Balam Yasho Dhairyam
Nirbhayatvam Arogataam
Ajaadhyam Vaak Paduth vamCha
Hanumath Smarannaath Bhaveth


Sanjeevi Maruti slokam
Manojavam maaruta tulya vegam
jitendriyam buddhimataam varishtham
vaataatmajam vaanara yootha mukhyam
Shriiraama dhootam sirasaam namaami