Follow on
Slokams on Lord Anjaneya (Hanuman)

last updated on 4 Mar 2021Asaadhya Saadhaka Swaamin
Asaadhyam Thava kim vadha
Raama Dhootha Krubhaa Sindho
Math Kaaryam Saadhaya Prabho


Buddhir Balam Yasho Dhairyam
Nirbhayatvam Arogataam
Ajaadhyam Vaak Paduth vamCha
Hanumath Smarannaath Bhaveth