Follow on

Slokams on Dhanvantri

Om namo bhagavathe
vaasudevaaya Dhanvanthrayae
amrutha kalasa hasthaaya
sarvaamaya vinaasanaaya
trailogya naadhaaya
sree mahaa vishnavae nama


Dhanvantri gayatri
om tat purushaaya vidmahae
amritha kalasa hastaaya dheemahi
tanno dhanvantri prachodayaat

or

om aadivaidhyaaya vidmahae
arogya anugrahaaya dheemahi
tanno dhanvantri prachodayaat