Follow on

Karya Siddhi Sri Vidhya Mahaa mandiram

Om namo bhagavathi sarva mangala dhaayini
sarvayantra swaroopini sarva mantra swaroopini
sarvaloga janani sarvaameeshta pradhaayini
mahaa tiripura sundari mahaadevi
sarvaabeeshtam saadhaya saadhaya aabatho naasaya naasaya

sambadho praabaya praabaya
sahakudumbam vardhaya vardhaya
paahimaam sridevi thubhyam namaha
paahimaam sridevi thubhyam namaha
paahimaam sridevi thubhyam namaha