Follow on

Slokams for good health
on Dhanvantri Bhagavan
Om namo bhagavathe
vaasudevaaya Dhanvanthrayae
amrutha kalasa hasthaaya
sarvaamaya vinaasanaaya
trailogya naadhaaya
sree mahaa vishnavae nama


Dhanvantri gayatri
om tat purushaaya vidmahae
amritha kalasa hastaaya dheemahi
tanno dhanvantri prasodayaat
or
om aadivaidhyaaya vidmahae
arogya anugrahaaya dheemahi
tanno dhanvantri prasodayaatSanjeevi Maruti slokam
Manojavam maaruta tulya vegam
jitendriyam buddhimataam varishtham
vaataatmajam vaanara yootha mukhyam
Shriiraama dhootam sirasaam namaamiBalambika slokam
Balambikecha vaideesa
bavaroha hare teeja
jaber naama tryam nityam
mahaa roha nivaaranamGaruda Gayatri
(to protect from viral fever, all diseases, poisonous bits)
om pakshi raajaaya vidmahae
swarna pakshaaya dheemahi
tanno garuda prachodayaatGaruda moola mantram

Om eem om nama bhagavathe
mahaa garudaaya paksha raajaaya
Vishnu vallabhaaya trailogya paripoojitaa
ugra bhayangara kaalaa nalaroobhaaya
vajra nahaaya vajra tundaaya
vajra tantaaya vajra thamshadraaya vajra puchchaaya
sakala naaga dosha rakshayaaya
sarva visham naasaya naasaya
hana hana daha daha pacha pacha pasmee guru pasmee guru hoom phat swaaha Source: dhevee.org/...Apadudhdhaaraka stotram
Roga nivaarana stotram
achyutaananta govinda naamochaarana beshajaat
nashyanti sakalaa rogaah satyam satyam vadamyaham

achyutaananta govinda vishno naaraayanaamrutha
rogaanme naashayaasheshaana ashu dhanvanthare hare

achyutaananta govinda vishno dhanvantare hare
vaasudevaakhilaa nasya rogaan naashaya naashaya

achyutaananta govinda sacchidaananda shaasvata
macchetho ramataam nityam tvachcharu charaNaam buje

somanaatham vaidyanaatham dhanvantarimthaashvinau
etaan samsmaratah praataha vyaadhihi sparsha na vidyate

or just chant
achyutaa anantaa govindaa
achyutaananta govindaFrom Naaraayaneeyam
youtu.be/HlrLkKHkNcc
Dasaka (Chapter) 8, shlokam 13
asmin paraatman nanu paadmakalpe
tvamittha muthaapita padmayOnihi
anatabhoomaa mama rOga raashim
nirundhi vaataalaya vaasa vishnO

Dasaka (Chapter) 28, shloka 10
taruNaambuda sundarastadaa tvaM nanu
dhanvantarirutthi tO(a)mburaasheh .     
amrutam kalashe vahan karaabhyaa makhilaartim    
hara maarutaalayesha

From Lalitha Sahasranamam - 112-113
vimarsharupini vidya viyadaadi jagatprasuh
sarvavyaadhi prashamani sarvamrutyu nivarini
agraganya chintyarupa kalikalmashanashini
kaatyayani kaalahantri kamalaaksha nishevita

A slokam that Mahaa Periyavaa asked a devotee to recite for good health
sarvavyaadhi prashamani sarvamrutyu nivaarini
srimat oushadha lalitaa mahaatiripurasundaryai
namo namahaa:Related Links