Follow on

Slokams on Lakshmi


Aadhya Lakshmyai namaha
Vidhyaa Lakshmyai namaha
Sowbaghya Lakshmyai namaha
Amrutha Lakshmyai namaha
Kaama Lakshmyai namaha
Sathya Lakshmyai namaha
Bogha Lakshmyai namaha
Yoga Lakshmyai namaha
Lakshmi Gayathri
om mahaa devyaicha vidhmahae
vishnu pathnyaicha dheemahi
tanno lakshmi prachodayaat

or

om mahaa lakshmyaicha vidhmahae
vishnu pathnyaicha dheemahi
tanno lakshmi prachodayaat
Sri Mahaalakshmi Sthuthi

Aadhilakshmi namasthaesthu parabrahma swaroopini |
yaso daehi dhanam daehi sarvakaamaamcha daehimae |

Santhaanalakshmi namasthaesthu puthrabowthra pradaayini |
puthraan daehi dhanam daehi sarvakaamaamcha daehimae |

Vidhyalakshmi namasthaesthu brahma vidhyaaswaroopini |
vidhyaan daehi kalaan daehi sarvakaamaamcha daehimae |

Dhanalakshmi namasthaesthu sarvadhaarithrya naasini |
dhanam daehi shriyam daehi sarvakaamaamcha daehimae |

Dhaanyalakshmi namasthaesthu sarvaabaranabooshithae |
dhaanyan daehi dhanam daehi sarvakaamaamcha daehimae |

Maedhaalakshmi namasthaesthu kalikalmasha naasini |
brahgnyaam daehi shriyam daehi sarvakaamaamcha daehimae |

Gajalakshmi namasthaesthu sarvadevaswaroopini |
asvamcha gokulam daehi sarvakaamaamcha daehimae |

Veeralakshmi namasthaesthu paraasakthiswaroopini |
veeryam daehi balam daehi sarvakaamaamcha daehimae |

Jeyalakshmi namasthaesthu sarvakaarya jeyapradhae |
jeyan daehi shubham daehi sarvakaamaamcha daehimae |

Bhaagyalakshmi namasthaesthu sowmaangalya vivarthini |
bhaagyam daehi shriyam daehi sarvakaamaamcha daehimae |

Keerthilakshmi namasthaesthu vishnu vashasthalasthithae |
keerthim daehi shriyan daehi sarvakaamaamcha daehimae |

Aarogyalakshmi namasthaesthu sarvaroga nivaarini |
aayur daehi shriyam daehi sarvakaamaamcha daehimae |

Siddhalakshmi namasthaesthu sarvasiddhi pradaayini |
siddhin daehi shriyan daehi sarvakaamaamcha daehimae |

Soundaryalakshmi namasthaesthu sarvaalangaara shobithae |
roopam daehi shriyam daehi sarvakaamaamcha daehimae |

Saamraajyalakshmi namasthaesthu bukthimukthi pradaayini |
moksham daehi shriyam daehi sarvakaamaamcha daehimae |

Mangale mangalaadhaarae maangalyae mangalapradhae |
mangalaartham mangalesi maangalyam daehimae sadhaa |

Sarvamangala maangalyae shive sarvaartha saadhikae |
sharanyae trayambakhe devi naaraayani namosthuthae |

Shubam bavathu kalyaani aayuraaroghya sampathaam |
mama shathru vinaasaaya deepajothi namosthuthae |