Lyrics by Rajagopalaiyer

kaayadha kaanagatthe - Sri Valli (1945) - T R Mahalingam, Music by T Rajagopala Sarma & R Sudarsanam, Lyrics by  Papanasam Sivan & RajaogapalaiyerTamil Film Songs
| Home