Follow on
Compositions of K.N.Dandayudapani Pillai
(Lyrics provided by Mr.Lakshman)

Adi shivanai (padavarNa)  rAgA: tODi. Adi tALA.

annaiyai maravEnaDi (padavarNa)  rAgA: AbhOgi. Adi tALA.

aranginilE vandu (padam)  rAgA: kAnaDA. Adi tALA.

arputa shirpiyaDi  rAgamAlikA  t/Adi tALA.

dhIm dhIm nAdhiru  rAgA: hindOLa. Adi tALA.

dhIm tAnanana dhIm  rAgA: hindOLa. Adi tALA.

dhIm tananana udana  rAgA: hamsAnandi. Adi tALA.

dhIm tAnana udanatOm  rAgA: hindOLa.  (another version?)

dhImta dhimita  rAgA: hindOLa.  Adi tALA.

dhImta dhImta dhIm  rAgA: hindOLa.  Adi tALA.

dhImta dhImta dhImta  rAgA: kApi.  Adi tALA.

dhIm tarita.  rAgA: kAnaDA.  Adi tALA.

En inda varmam (padam).  rAgA: tODi.  cApu tALA.

Esuvaip-pOloru.  rAgAmAlikA.  Adi tALA.

kandan enakkE.  rAgA: darbArikAnaDA.  Adi tALA.

karuNai NI sheyya (padavarNa).  rAgA: nATTakuranji.  Adi tALA.

mA mOham tAnE (padavarNa).  rAgA: nATakuranji.  rUpaka tALA.

mInAkSi tAyE (padam).  rAgA: AbhOgi.  Adi tALA.

mOham AghinEn (padavarNa).  rAgA: kharaharapriyA.  Adi tALA.

muttamizh shOlaiyilE (padam).  rAgamAlikA.  rUpaka tALA.

nAdhruta dhIm.  rAgA: shankarAbharaNa.  Adi tALA.

parandAmanE sharaNam (dashAvatAra pADal).  rAgamAlikA.  Adi tALA.

pArttuk-koNDE (padam).  rAgA: AbhEri.  Adi tALA.

sakhiyE inda (padavarNa).  rAgA: shankarAbharaNa.  Adi tALA.

sAmiyai azhattODi vA (padavarNa).  rAgamAlikA.  Adi tALA.

sAmiyai vara. (padam). rAgA: pUrvikalyANi. Adi tALA.

sattiyamE jayam (in praise of Gandhiji). rAgA: gaurimanOhari. Adi tALA.

tattajham taritajham. rAgA: kAnaDA. Adi tALA.

ulagam pugazhum (padam).  rAgamAlikA. Adi tALA.

vElanai vara shollaDi (padavarNa). rAgA: bhairavi. Adi tALA.

yAraDi inda (padam). rAgA: SaNmukhapriyA. rUpaka tALA.