Follow on
Old Thamizh film songs

Ratha Paasam (1954)

Music:  M.K.Athmanathan, A.V.Natarajan
Singers: P.Leela, M.L.Vasanthakumari, Jikki, Thiruchi Loganathan, A.M.Rajah, Kantha, S.C.Krishnan, K.Rani, Radha Jayalakshmi
Lyrics: M.K.Athmanathan, Ku.Ma.Balasubramaniam
Cast:  T.K.Shanmugam, T.K.Bhagavathi, Anjali Devi, M.S.Draupadi, T.S.Balaiah and N.R.Vidyavathi

Songs


Reference:
Song books, youtube.com, wikipedia.org